COACHINGSPRAKTIJK

foto wissel

De WiSSel is een coachings­praktijk voor personen met een diagnose binnen het autismespectrum (of een vermoeden hiervan) en hun netwerk.

Voor mij is de “wissel” een symbool waar veel kracht van uit gaat.
Sporen kunnen soms doodlopen, ze zijn per definitie onbuigzaam en laten weinig vrijheid toe. Je zou het kunnen vergelijken met de rigiditeit van het autistisch denken. Evengoed doet het me denken aan patronen waarin wij allemaal vast kunnen lopen: onwillekeurige, automatische, dwingende manieren waarop mensen zich verhouden tot hun directe leefwereld, de belangrijke anderen en de uitdagingen die zich daar stellen. Het maakt onvrij, we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen reageren dan zoals we doen.
De wissel is een mechanisme dat je handmatig kan besturen. Je kan ervoor kiezen om de ene of de andere richting uit te gaan. Er komt keuzevrijheid.
Het is een uitdaging voor mij om anderen net hierin te ondersteunen: in het vrijer maken van wat vast zit, en zo ook in het optimaliseren van hun levenskwaliteit.

Ik hoop jou te mogen ontmoeten binnen mijn praktijk.
Met deze website hoop ik je wegwijs te kunnen maken en mijn aanbod wat te verduidelijken.
Mochten er toch nog zaken onbelicht zijn gebleven of onduidelijk blijken, mag je mij steeds contacteren (zie mogelijkheden bij “contact”).