COACHINGSPRAKTIJK

foto wissel

Doelgroep:

Ik bied coaching aan voor personen met een diagnose binnen het autismespectrum (of een vermoeden hiervan) en hun netwerk. Mijn expertise situeert zich voornamelijk rond het begeleiden van personen met autisme en (rand)normale begaafdheid.

Concreet-praktisch:

Ik werk in de vorm van huisbezoeken, dit wil zeggen dat de coachingsgesprekken in principe doorgaan bij jou thuis.
Momenteel heb ik nog geen praktijkruimte ter beschikking, maar indien gewenst, wil ik altijd mee zoeken naar een oplossing om een begeleiding op meer neutraal terrein te laten doorgaan. Eventueel kunnen we ook een wandelcoaching doen. In dat geval zoeken we een rustig traject uit in jouw buurt en kunnen we al wandelend in gesprek gaan met elkaar. Dit is soms gemakkelijker voor mensen die moeite hebben met oogcontact of bang zijn voor stiltemomenten. Daarnaast kan het helpend blijken om “in beweging” te zijn, het brengt immers ook innerlijk een andere dynamiek op gang. Voor een eerste gesprek is deze hulpverleningsvorm echter minder aangewezen.

Mijn werkingsgebied beperkt zich in principe qua afstand tot 15 kilometer rond mijn woonplaats (Wiekevorst). Uitzonderingen zijn zeker bespreekbaar. Contacteer mij gerust om te vragen of jouw woonplaats voor mij haalbaar is.

Inhoudelijk:

Aangezien autisme vaak ingrijpt op zowat alle levensdomeinen, sta ik open voor hulpvragen op elk van die levensdomeinen.
Tijdens een coaching kan het bijvoorbeeld gaan over:
- jouw psychisch welbevinden
- moeilijkheden die je ervaart op vlak van communicatie of in relatie tot derden
- organisatorische problemen
- vragen over wonen, huishouden, werk of vrijetijd,…
- administratieve vragen of bepaalde aanvragen die je in orde wil maken
- …

In de eerste gesprekken zal ik met jou kijken naar jouw klachten en problemen, naar je situatie zoals die nu is en naar het geheel van je levensloop. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat vind je van belang? Wat wil je op dit moment hierover delen?
Samen gaan we na wat je graag anders zou willen of hoe je jezelf zou willen zien evolueren.
Tijdens de daaropvolgende gesprekken zullen we ons verder verdiepen in de thema’s die voor jou op dat moment op de voorgrond zitten. Je mag ook steeds concrete situaties voorleggen waar je sinds het voorgaande gesprek mee geconfronteerd bent geweest.
Samen proberen we te komen tot helpende inzichten, nuttige hulpmiddelen of andere manieren om met jouw realiteit om te gaan.
Regelmatig zullen we samen evalueren of de coaching tegemoet komt aan jouw verwachtingen. Je mag het altijd aangeven als je toch op zoek bent naar iets anders. Mogelijk kunnen we onze werkwijze op basis daarvan verder optimaliseren of kan ik jou doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Ook wanneer ikzelf niet de juiste know-how heb, wil ik met jou meezoeken waar je wel terecht kan met specifieke vragen.

Als je nog vragen zou hebben omtrent mijn manier van werken, kan je mij hier altijd over contacteren via het contactformulier of het bevragen tijdens de intake.