COACHINGSPRAKTIJK

foto wissel

Wie ben ik:

Annelies Vandenberk

Mijn naam is Annelies Vandenberk (°1984).
Samen met mijn man en twee kindjes woon ik in Wiekevorst.

Reeds tijdens mijn studies toegepaste psychologie kwam ik in contact met kinderen en volwassenen met een diagnose autisme. Deze ontwikkelingsstoornis boeide mij enorm: “Wat was autisme dan precies en hoe uitte het zich?”
Het viel me op hoe onaangepast de samenleving vaak is. Ik vroeg me dan ook af op welke manier personen met ASS zich daarin staande konden houden. En hoe ik daar als “NT’er” (lees: neurotypical, iemand zonder autisme) op een positieve manier toe kon bijdragen.
Zowel op privévlak als professioneel ben ik steeds geprikkeld geweest om hier verder naar te blijven kijken en zoeken.

Daarnaast is er een andere interesse die al even lang met me meegaat: mijn liefde voor het cliëntgerichte gedachtegoed.
Ik ben er zo van overtuigd dat het diepgaand kan werken wanneer je als hulpverlener vertrekt vanuit de basisgrondhoudingen: empathie, acceptatie en echtheid.
Dat wil zeggen dat ik als counselor – coach mij zo goed mogelijk probeer in te leven in de ander; dat ik mijn cliënt respecteer zoals hij/zij is en dat ik ook steeds contact blijf houden met mijn eigen binnenwereld (en deze zal inbrengen wanneer dat helpend is in het contact).
Het is mijn ervaring dat deze basiselementen zorgen voor een veilig klimaat, waarin cliënten zich verder kunnen ontwikkelen.

Professionele achtergrond en werkervaring:

Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More) – 3 jaar
Cliëntgerichte Psychotherapie (FMS) – 2 jaar
Counselor/Coach vanuit de experiëntiële benadering (FMS) – 3 jaar
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Ik heb reeds meer dan vijftien jaar ervaring in het werken met volwassenen met een diagnose autisme.

Nadat ik enkele jaren in een residentiële setting gewerkt heb met volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking, heb ik in 2007 de overstap gemaakt naar de ambulante hulpverlening.
Ik heb sinds die tijd steeds gewerkt met volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid.
Ook vandaag ben ik nog steeds actief als begeleidster bij vzw OpWeg, waar ik mobiel-ambulante woonondersteuning bied aan personen met een beperking.

In mijn eigen praktijk wil ik graag iets doen voor mensen met autisme vanuit mijn achtergrond als counselor.

Ik volgde doorheen de jaren zeer regelmatig bijscholingen en studiedagen, voornamelijk rond autisme en het cliëntgerichte gedachtegoed.